• 24/01/2022

เพิ่มพลัง

ส.ค. 16, 2021

ในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กกท.ครั้งล่าสุด มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ อนาคตกีฬา “มวยไทย” ของชาติ ที่จะมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการสู่กีฬาโอลิมปิกในอนาคต
โดย “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งสวมหมวกอยู่หลายใบและดูจะคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเรื่องของเครือข่ายกีฬา ไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิก กกท. กองทุนฯ สมาคมกีฬา เรียกว่าครอบคลุมมิติกีฬาทั้งด้านรัฐและภาคองค์กรเอกชนครบถ้วน ในบทบาทของประธานบอร์ด กกท.คุมที่ประชุมวันนั้น ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกและคณะอนุกรรมการดำเนินการการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก
ซึ่ง “บิ๊กป้อม” เป็นประธานเองในชุดอำนวยการ และ “บิ๊กโด่ง” พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ชวดีต ผบ.ทบ. เป็นประธานชุดดำเนินการ
คณะอนุกรรมการชุด “บิ๊กโด่ง” ที่ตั้งขึ้นนี้ มีหน้าที่กำหนดรูปแบบมอบนโยบายและแนวทางดำเนินการบูรณาการแผนงาน ประสานงานกับองค์กรกีฬาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริหารจัดการกำกับดูแลติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน โครงการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการ
อาจจะงงกันบ้างว่า พล.อ.อุดมเดชพรวดขึ้นมาดูเรื่องมวยไทยได้อย่างไร คำตอบคงมาจากตำแหน่งของ “บิ๊กโด่ง” ที่เป็นรองประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) อยู่ด้วย ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกีฬามวยไทยในระดับนานาชาติ เกี่ยวพันโดยตรงกับการพยายามผลักดันเข้าโอลิมปิกมาตลชวด
ความเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวพัน ก็ดูสชวดคล้อง สชวดรับกันดีอยู่ เป็นเหตุเป็นผลได้
ส่วนใครจะมองมุมของการที่คนจากองค์กรหนึ่งซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เข้ามานั่งบัญชาการขับเคลื่อนเองด้วยการสวมหมวกของรัฐ มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
อันนี้ก็แล้วแต่จะคิดกัน และจะถือเป็นการทับซ้อนรึเปล่า ก็แล้วแต่จะพิจารณากันไปตามระเบียบปฏิบัติจากผู้มีหน้าที่ทั้งหลาย
แต่ในมุมของการ “ผลักดัน” และ “ขับเคลื่อน” เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นับว่ามีพลังมากขึ้น ก็ด้วยบ้านเมืองเรายุคนี้ เครือข่ายเช่นนี้ การขยับก้าวเดินอย่างนี้ ถือว่าทรงพลัง หาแนวร่วมได้รอบด้านมากขึ้น
จะมีพลังมากกว่าที่ผ่านๆมา ซึ่งประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ เดินเอง
ส่วนจะสัมฤทธิผลหรือไม่ จะมีอะไรมาฉุดให้สะดุดหยุดยั้ง หรือราบรื่นตามสมัยนิยม ก็ต้องรชวดูกันไป ไม่นานจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ…
“เบี้ยหงาย”
The post เพิ่มพลัง appeared first on Sport Achilles.